8 SỰ KIỆN NỔI BẬT
CỦA TUẦN LỄ DU LỊCH

22 - 25/4/2024 ↖  

FAMTRIP, PRESSTRIP Khảo sát sản phẩm du lịch

1

2

25/4/2024 ↖  

Hội thảo “Phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi - Cơ hội và triển vọng”

3

24/4/2024 ↖  

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Hội đua thuyền truyền thống tứ linh

4

25 - 28/4/2024 ↖  

Giải bóng chuyền bãi biển Nữ tỉnh Quảng Ngãi mở rộng

5

23/4 - 30/4/2024 ↖  

Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo

27/4/2024 ↖  

Lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi năm 2024

6

7

04 - 05/5/2024 ↖  

Liên hoan “Mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện kể” và không gian du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn

8

19:00 ngày 05/5/2024 ↖  

Bế mạc Tuần lễ Du lịch

8 SỰ KIỆN NỔI BẬT
CỦA TUẦN LỄ DU LỊCH

22 - 25/4/2024  ↖ 

FAMTRIP, PRESSTRIP Khảo sát sản phẩm du lịch

1

2

25/4/2024  ↖ 

Hội thảo “Phát triển du lịch nông thôn, du lịch
cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi - Cơ hội và triển vọng”

3

24/4/2024  ↖ 

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Hội
đua thuyền truyền thống tứ linh

4

25 - 28/4/2024  ↖ 

Giải bóng chuyền bãi biển Nữ
tỉnh Quảng Ngãi mở rộng

5

23/4 - 30/4/2024  ↖ 

Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo

27/4/2024  ↖ 

Lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi năm 2024

6

7

04 - 05/5/2024  ↖ 

Liên hoan “Mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện kể” và không gian du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn

8

19:00 ngày 05/5/2024  ↖ 

Bế mạc Tuần lễ Du lịch

TUẦN LỄ DU LỊCH

2024 

Quảng

Ngãi

Chủ trì bởi:
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi
UBND huyện Lý Sơn
Bắt đầu từ ngày 22/4/2024 - 05/5/2024

Countdown sự kiện TUẦN LỄ DU LỊCH

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Sự kiện khác

Chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch Lý Sơn
 • Giải bơi vượt biển
 • Giải chạy việt dã Lý Sơn – Theo dấu chân tiền tiêu
 • Giải vô địch dù lượn toàn quốc 
(Xem thông tin chi tiết tại đây)
Chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao,
du lịch Lý Sơn

1. FAMTRIP, PRESSTRIP
KHẢO SÁT SẢN PHẨM DU LỊCH

 • Nội dung: Tổ chức đoàn khảo sát, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch chủ đạo, đặc trưng về nông thôn, cộng đồng, biển đảo mà Quảng Ngãi đang khai thác đến các công ty lữ hành, chuyên gia du lịch, cơ quan báo chí.
 • Đơn vị chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi.
 • Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

22 -25/4/2024

Các địa điểm trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1. FAMTRIP, PRESSTRIP
KHẢO SÁT SẢN PHẨM
DU LỊCH

Tải tài liệu

 2. HỘI THẢO 

“Phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng tỉnh
Quảng Ngãi - Cơ hội và triển vọng”

25/4/2024

Thành phố Quảng Ngãi

 • Nội dung: Tham luận, phân tích, đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi; kết quả của quá trình phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng của tỉnh Quảng Ngãi trong những năm gần đây, những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó, đề xuất định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển Du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững, có trách nhiệm trong thời gian đến.
 • Đơn vị tổ chức thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Du lịch tỉnh và tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch.

“Phát triển du lịch nông thôn,
du lịch cộng đồng tỉnh
Quảng Ngãi
Cơ hội và triển vọng”

Tải tài liệu

3. LỄ KHAO LỀ THẾ LÍNH

Hoàng Sa

HỘI ĐUA THUYỀN
TRUYỀN THỐNG

Tứ Linh

Sáng 24/4/2024

Đình làng An Vĩnh

 • Nội dung: Tổ chức các nghi thức truyền thống của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hội đua thuyền truyền thống tứ linh.
 • Đơn vị chủ trì: UBND huyện Lý Sơn chỉ đạo Đình làng An Vĩnh tổ chức thực hiện.
 • Đơn vị phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Tải tài liệu

4. GIẢI BÓNG CHUYỀN
BÃI BIỂN NỮ TỈNH
QUẢNG NGÃI MỞ RỘNG

25/4 - 28/4/2024

Huyện Lý Sơn

4. GIẢI BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN
NỮ TỈNH QUẢNG NGÃI MỞ RỘNG

 • Nội dung: Tổ chức nội dung thi đấu bóng chuyền bãi biển.
 • Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi.
 • Đơn vị phối hợp: UBND huyện Lý Sơn và các đơn vị liên quan.

Tải tài liệu

Biển-Đảo

5. TRIỂN LÃM DI SẢN VĂN HÓA

23/4 – 30/4/2024

Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa
Bắc Hải (Huyện Lý Sơn)

 • Nội dung: Trưng bày các tài liệu, hiện vật, bản đồ, các ấn phẩm liên quan đến chủ quyền Biển đảo và lịch sử văn hóa Biển đảo Việt Nam; Văn hóa Sa Huỳnh; các hiện vật, cổ vật trục vớt được tại vùng biển Quảng Ngãi; các ngư cụ, dụng cụ, vật dụng truyền thống của cư dân ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
 • Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi.
 • Đơn vị phối hợp: UBND huyện Lý Sơn và các sở, ngành, địa phương liên quan.

5. TRIỂN LÃM
DI SẢN VĂN HÓA

Tải tài liệu

19:30 Ngày 27/4/2024

Quảng trường
Lý Sơn

QuảngNgãi

6. LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ DU LỊCH

2024

 • Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn
 • Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

6. LỄ KHAI MẠC
TUẦN LỄ DU LỊCH

Quảng trường Lý Sơn

Tải tài liệu

04/5 – 05/5/2024

Công viên 23/3
huyện Nghĩa Hành

 • Nội dung: Tổ chức Hội thi Mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện kể (hình thức sân khấu hóa) và trưng bày quà tặng OCOP du lịch, sản phẩm làng nghề du lịch; tổ chức trình diễn, chế biến, trưng bày ẩm thực gắn với văn hóa vùng miền; thi cắm trại và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tập thể...
 • Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nghĩa Hành.
 • Đơn vị phối hợp: Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân sản xuất OCOP, kinh doanh du lịch.

VÀ KHÔNG GIAN DU LỊCH
CỘNG ĐỒNG NÔNG NGHIỆP,
NÔNG THÔN

Một câu chuyện kể

7. LIÊN HOAN

MỖI SẢN PHẨM

VÀ KHÔNG GIAN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Tải tài liệu

8. LỄ BẾ MẠC TUẦN LỄ DU LỊCH

19:00 Ngày 05/5/2024

Công viên 23/3
huyện Nghĩa Hành

 • Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi.
 • Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và địa phương liên quan.

8. LỄ BẾ MẠC
TUẦN LỄ DU LỊCH

Công viên 23/3 huyện Nghĩa Hành

Tải tài liệu

Lý Sơn

CHUỖI SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

CHUỖI SỰ KIỆN VĂN HÓA,
THỂ THAO, DU LỊCH

 • Quy mô: Toàn quốc, gồm 07 KKC: (02 KKC lớn bay treo chở khách, 05 KKC nhỏ bay trưng bày).
 • Thời gian: Từ ngày 17/5/2024 đến ngày 19/5/2024 (Thứ 6, 7 và Chủ nhật).
 • Địa điểm: Dự kiến 02 điểm: Quảng trường và Cầu vượt huyện Lý Sơn.
 • Cơ quan chủ trì và tổ chức thực hiện: UBND huyện và Công ty TNHH Khinh khí cầu Quốc tế BALLOONING MEDIA.
 • Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao huyện.
 • Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện.

1. Lễ hội Kinh khí cầu
(Bay lên Lý Sơn)

 • Quy mô: Toàn quốc, số lượng 60 con diều của 12 CLB nghệ nhân.
 • Thời gian: Từ ngày 22/5/2024 đến ngày 24/5/2024 (Thứ 7 và Chủ nhật).
 • Địa điểm: Tại Cầu vượt An Vĩnh và Cảng Bến Đình.
 • Cơ quan chủ trì: UBND huyện và Công ty TNHH Thiết kế Quảng cáo Ánh sáng xanh.
 • Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện: Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao huyện.
 • Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện.

2. Tổ chức Thả diều nghệ thuật

 • Thời gian: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật).
 • Địa điểm: Tại Cầu vượt An Vĩnh đến An Bình.
 • Cơ quan chủ trì, tổ chức thực hiện: UBND huyện và Công ty CP đường chạy xanh GREENPATH.JSC.
 • Cơ quan tham mưu thực hiện: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện.
 • Cơ quan phối hợp: Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao huyện.

1. Giải Bơi vượt biển

 • Quy mô: Toàn quốc (1.000VĐV tham gia).
 • Thời gian: Ngày 18/8/2024 (Chủ nhật).
 • Địa điểm: Dự kiến từ Hang Câu đến cổng Tò Vò và một số tuyến đường
 • Cơ quan chỉ đạo: UBND huyện.
 • Cơ quan chủ trì, tổ chức thực hiện: UBND huyện và Công ty CP đường chạy xanh GREENPATH.JSC.
 • Cơ quan tham mưu: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện.
 • Cơ quan phối hợp: Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao huyện.

2. Giải chạy việt dã Lý Sơn
Theo dấu chân tiền tiêu

3. Giải Vô địch Dù lượn toàn quốc

 • Quy mô: Toàn quốc.
 • Thời gian: Từ ngày 17/5/2024 đến hết ngày 19/5/2024 (Thứ 6, 7 và Chủ Nhật)
 • Địa điểm: Khu vực Hang Câu và Sân bay huyện Lý Sơn.
 • Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh.
 • Cơ quan chủ trì, tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Cơ quan phối hợp: UBND huyện